• Picasa

Tegel eruit, groen erin

Oplossingen voor klimaatverandering zoeken we ook in Tiel. U kunt daarbij helpen. Door verstening van tuinen neemt de temperatuur in de stad toe en moet alle neerslag via het riool, dat dan bij zware regenval overbelast raakt. Veel inwoners zijn zich hiervan niet bewust. Er is meer groen nodig in de wijk om hevige regenbuien op te vangen. Groen zorgt ook voor luchtzuivering; het filtert fijnstof uit de lucht en zet CO2 om in zuurstof. Haal daarom tegels uit uw tuin en vervang ze door groen. De geveltuintjes in de binnenstad zijn al een mooie stap.

Om inwoners bewust te maken van nut en noodzaak van 'groen' en enthousiast te maken om hun tuin en/of daken groener te maken i.p.v. meer stenen te gebruiken, heeft de ChristenUnie voorgesteld in Tiel mee te doen met 'Operatie Steenbreek'.

'Wonderschoon wonen' is het jaarthema van de raad, om onder andere aan de slag te gaan met het vergroenen van Tiel. Bijvoorbeeld door gezamenlijke openbare tuinen te hebben en inwoners, scholen, bedrijven en verzorgingstehuizen te stimuleren mee te doen en mee te betalen met het planten van bomen.

We moeten meer doen tegen de opwarming van de aarde. Basisschoolleerlingen van nu zijn in 2035 ongeveer 30 jaar oud. Hoe gaat hun toekomst en wijk er uitzien? Welke acties moeten we nu nemen? Kunnen speelplekken helpen bij meer groen in de wijk? Daarom heb ik tijdens een gastles kinderen om hulp gevraagd en laten meepraten met het Gelders Energieakkoord (GEA) dat door Tiel en de provincie is ondertekend.

Energiebesparing en energieopwekking, elektrische deelauto's, geen gebruik meer van aardgas en méér groen. Dat is de opgave waar Tiel, ik als raadslid, en u voor staan. Doet u mee?

Ik geloof in Tiel. Samen komen we verder.

Jolanda Stoeten-Flach,

raadslid ChristenUnie Tiel