Scheiden

"Scheiden doet lijden", zong de Zangeres zonder Naam ooit met snikken in haar stem. Dat lied gonsde door mijn hoofd toen ik een hoogleraar onlangs op de televisie hoorde beweren dat het scheiden van afval niet aan te bevelen is. Niet goed voor de portemonnee en niet goed voor het milieu, aldus deze wetenschapper in het programma Kassa. Plastic moet je niet apart laten ophalen door vervuilende wagens, die de wijken doorkruisen, was zijn boodschap. De bedrijven waar het afval wordt verwerkt, kunnen het er zonder veel moeite met infrarood uitpikken. De gemeente Groningen bijvoorbeeld kiest voor dit systeem. Plastic mag daar gewoon bij het restafval. In de regio Rivierenland moeten we het straks in een container stoppen en het restafval zelf naar een ondergrondse container brengen, zoals ik al eerder in deze column schreef. Het regende reacties van lezers. Afval scheiden wordt inderdaad lijden, zo vinden veel mensen, ook al zal de Zangeres zonder Naam deze vorm van scheiding niet bedoeld hebben in haar tranentrekkende lied. Een moeder van een meervoudig gehandicapt en incontinente dochter schreef mij dat de grijze container om de twee weken propvol luiers zit. Breng zulke hoeveelheden maar eens zelf weg. Scheiden is dan echt een lijdensweg. Ook ouderen en gehandicapten, die mantelzorg hebben, zijn er bang voor dat het die kant op gaat, zo blijkt uit andere reacties. Een lezer, die me vaker mailt, vermoedt dat de Avri (volgens hem betekent dat: Altijd Veel Rare Ingevingen) aan twee merkwaardige ziektes lijdt: container-manie en kliko-fobie. Wie schrijft er een recept voor deze patiënt? Wie gaat deze kwalen te lijf? De klanten, wij dus met z'n allen, kunnen daar niets aan veranderen. Aan ons wordt niets gevraagd. Zaterdag zag ik een man bij de markt in Tiel een zakje restafval in een gemeentelijke vuilnisbak proppen. De marktmeester vertelde me dat dit steeds vaker voorkomt. Het nieuwe inzamelsysteem zal het nog erger maken, zo vermoedde hij. In Groningen is het zwerfvuil zelfs een van de redenen om niet met dit systeem in zee te gaan. Je werkt onverschilligheid in de hand als maatregelen te weinig draagvlak hebben. Zoek het zelf maar uit, hoor ik de mensen al zeggen.

Of de Avri dat ook hoort? Ik denk het niet. Geen vuiltje aan de lucht.

Jan Beijer

(reageren; jbeijer@upcmail.nl)