• Buren 27-03-2014
    Installatie raad Buren, gemeente,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Onveilige situaties

Als lokale politieke partij vinden wij het belangrijk om te weten wat er speelt in de verschillende kernen. Daarom organiseren we regelmatig kernbijeenkomsten in de verschillende dorpen. En inwoners weten ons ook vaak telefonisch en per email te vinden.

De afgelopen maanden is onze fractie bezig geweest met het parkeren, verkeersveiligheid en onze trottoirs. We zijn er achter gekomen dat op verschillende plaatsen in onze gemeente regelmatig op de stoep wordt geparkeerd. Dit leidt tot schade aan onze stoepen, maar daarnaast ook tot onveilige situaties. Er hebben al verschillende incidenten plaatsgevonden de afgelopen maanden.

Wanneer inwoners deze onveilige situatie meldden bij de gemeente, volgde de mededeling dat hierop niet gehandhaafd kon worden. En met dat antwoord had Gemeentebelangen de nodige moeite. Want waarom zou dat niet kunnen?

Onlangs is dit onderwerp in de gemeenteraad besproken. Daar is gebleken dat het college inderdaad niet wil handhaven op onveilige verkeerssituaties vanwege het parkeren op trottoirs. Ook de meeste andere partijen in onze gemeenteraad vonden dit geen belangrijk onderwerp en wilden hier niet op handhaven.

Gemeentebelangen wil dit wel. Hoewel het volgens andere partijen slechts gaat om incidenten, vinden wij elk ongeluk dat plaatsvindt er een te veel. Veiligheid van onze inwoners moet altijd voorop staan. En daarnaast moet een gemeente eerlijk zijn. Als iets niet kan dan kan het niet. Maar niet willen is heel iets anders dan niet kunnen. Wij blijven hier ons uiterste best voor doen en het laatste woord is er dan ook nog lang niet over gesproken.

Wij hopen dat u ons blijft informeren over alles wat er speelt in uw kern, over wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Zo kunnen wij u zo goed mogelijk vertegenwoordigen

Sander van Alfen

Gemeentebelangen Buren