Mouwen opstropen

U hebt er vast al wel eens iets van gehoord, de nieuwe Omgevingswet. Wat betekent dit nu voor u als inwoner van de gemeente Buren. Deze nieuwe wet is bedoeld om de regels vanuit allerlei wetten - wel 26 - bij elkaar te bundelen waardoor er minder regels ontstaan, meer lokaal maatwerk met eenvoudige procedures gemaakt kan worden, en meer ruimte voor initiatieven ontstaat vanuit de samenleving.

Uiteraard blijft het belangrijk dat er een veilige en gezonde leefomgeving in stand gehouden wordt.

De PCG heeft al meerdere initiatieven genomen waarmee dit is bereikt.

Met de komst van deze wet veranderen de verantwoordelijkheden en de taken van gemeenten dus ook voor de gemeente Buren.

Dit werkt door in een fundamentele andere samenwerking met inwoners, bedrijven en andere overheden.

Echter u zult begrijpen dat het niet moet blijven bij praten over maar met de omgeving.

Allerlei onderwerpen komen hier mee aan de orde, bijvoorbeeld infrastructuur, duurzaamheid, waterbeheer, ruimtelijke ordening kortom te veel om allemaal te benoemen.

Al deze onderwerpen zijn nu allemaal verankerd in aparte wetten regels en dat wordt dus allemaal opnieuw vast gelegd in een wet waardoor het allemaal eenvoudiger maar ook goedkoper moet worden en voor u als burger ook beter te begrijpen.

De PCG zal voor de invoering van deze wet met u als inwoners, ondernemers, en de andere partijen een duidelijke strategie en visie te ontwikkelen hoe we deze wet zo verantwoord mogelijk kunnen invoeren.

Echter we zullen daar wel met elkaar de mouwen voor moeten opstropen.

Kees van de Bijl

PCG