• Columnist Jan Beyer heeft zijn 200ste column voor de Stad Tiel geschreven.

    Raphael Drent

Meepraten

Een vriend van mij zit in zak en as. Of liever gezegd: in vuilniszak en as. Hij krijgt een ondergrondse restafvalcontainer recht voor zijn snufferd. Vanuit zijn woonkamer kijkt hij er straks precies op. Hij ziet de bui al hangen. Meer troep rond zijn huis, herrie van milieuvervuilende vuilniswagens, parkeerproblemen en stank- en geluidshinder doordat er tot 's avonds laat zakken in de container worden gedumpt. Ongerust belde hij me op. Moet je dat als goedwillende burger zo maar pikken? Of ik misschien raad wist. Nou, daar vraag je me wat, reageerde ik nadenkend. Ik adviseerde hem naar de inloopavond te gaan. Daar kun je meepraten over het plaatsen van de containers. Ja, meepraten, sputterde mijn vriend tegen. Meepraten, dat is heel wat anders dan meebeslissen. De gemeenteraden hebben hun ziel en zaligheid aan de vuilophaler verkocht. De Avri mag van hen zelf beslissen waar de containers op nota bene gemeentegrond neergezet kunnen worden. Zonder inspraak vooraf. Zonder de inwoners vooraf te horen. Zonder dat de belangen van die inwoners vooraf worden afgewogen. Als de gemeente een paar simpele wipkippen wil plaatsen, mogen de inwoners wel meedenken in een inspraakprocedure. Als het geen wipkippen maar vuilcontainers zijn, staan diezelfde inwoners buitenspel. Mijn vriend is dan ook niet van plan naar die inloopavond te gaan. ,,Ik ben bang dat ik er zo weer uitloop", motiveerde hij. Misschien kun je een goed gesprek met een wethouder regelen, opperde ik. Dat wil ook nog wel eens helpen. Nou, dat was tegen het zere been. Mijn vriend reageerde alsof hij de deksel van een restvuilcontainer met een harde klap op zijn neus had gekregen. Volgens hem was de wethouder van zijn gemeente Buren, die over de vuilniszaken gaat, een soort uithangbord van de Avri geworden. Een mascotte van de restafvalcontainer. Hij is van Gemeentebelangen, maar hij schijnt vooral druk te zijn met Avri-belangen. De wethouder heeft zelfs een halve dag rondgelopen in de werkkleding van een vuilnisman en liet zich lachend door de pers fotograferen met een vuilniswagen op de achtergrond. Hij wilde zich "inleven" bij de Avri. ,,Dat had hij beter bij de inwoners van zijn gemeente kunnen doen", zei mijn vriend, die ook gelezen had dat deze bestuurder het "niet chique" vindt als je het niet hem eens bent.

,,Jan, de groeten, ik zie het wel", zei hij voordat hij de verbinding verbrak. Er zat een flinke dosis kwaadheid in zijn stem. Restafvalcontainers? Hij wilde er geen woorden meer aan vuil maken.

Jan Beijer

(reageren: jbeijer@upcmail.nl)