• Buren 27-03-2014
    Installatie raad Buren, gemeente,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Lokale democratie

Vorige week is Donald Trump verkozen tot de 45e president van de VS. De Britten stemden voor de BREXIT. Italië lijkt hetzelfde pad te bewandelen. We zien een afnemende belangstelling voor politiek. Kiezers geven een signaal af via proteststemmen.

Tegelijkertijd zien we dat burgers elkaar steeds meer opzoeken om zaken voor elkaar te krijgen, zoals lokale energie opwekking of glasvezel. Ook in de kernen binnen onze gemeente vinden tal van initiatieven plaats zoals signaleringsgroepen en de BV Buren. BV Buren kiest voor een balans tussen praktisch organiseren en breed betrekken van de inwoners van de kern. In het naburige Kapel Avezaath is een dorpsraad opgericht met een vergelijkbare doelstelling.

Deze burgerinitiatieven betekenen iets voor de rol van de lokale politiek en de overheid. De politiek zal zich moeten heroriënteren op haar positie binnen de kernen. Haar rol verschuift van een regisserende naar een ondersteunende rol. Het hart van het democratische proces verschuift terug naar de lokale gemeenschappen, naar de dorpsraden. Bewoners zijn actief betrokken bij ontwikkelingen in hun kern en worden betrokken bij besluitvorming.

Gemeentebelangen is een warm voorstander van deze lokale democratie. We willen regelgeving, die de ondernemerszin binnen de kernen frustreert, zoveel mogelijk wegnemen. Democratie is niet dood, maar gaat terug naar haar bron, naar de inwoners van Buren.

Hans Lammers,

Gemeentebelangen Buren