• Vic

Lege huls?

Raadspraat

Lege huls?

Na enkele workshops waarbij 'burgerparticipatie' centraal stond onlangs op de 'Summer School Democratie' in Lent, raakte ik in gesprek met raadsleden en ambtenaren van andere gemeentes. Oef! Het was alsof ik teruggeworpen werd in de tijd. Beroepsmatig heb ik lang met en aan 'burgerparticipatie' op wijk- en buurtniveau gewerkt in middelgrote steden en later in Tiel. De presentatie van één van de workshops leek gespeend van enthousiasme. Misschien was de sessieleider met het verkeerde been uit bed gestapt want het kwam bij mij over dat zijn workshop hem eigenlijk niet snel genoeg afgelopen kan zijn. En ik begrijp waarom, hij is een oude bekende en oud-collega van mij, zat ook heel lang in het zelfde werkveld waar ik in zat, en had er zijn werk van gemaakt om er over te vertellen, en weet drommels goed wat voor vlees hij op deze dag in de kuip heeft. Zijn gezicht sprak boekdelen en zei daarmee eigenlijk hetzelfde wat een gemeenteambtenaar -met 'burgerparticipatie' in de portefeuille- uit een zuidelijke provincie mij tijdens de lunch vertelde. Die had vorige week ontslag genomen "omdat het allemaal niet opschiet met 'burgerparticipatie'. In veel gemeentelijke stukken en verkiezingsprogramma's wordt met dat begrip geparadeerd, maar in de praktijk is het bijkans een lege huls", gaf de Brabantse ambtenaar mij aan. "Loslaten van macht, ..moeilijk(voor wie?) of onwil?". Net als mijn oude bekende 'de workshopleider',gaat bedoelde ambtenaar daarom proberen als zelfstandige zichzelf met zijn specialisme 'burgerparticipatie' aan te bieden en te verhuren. In 2005 kwam ik weer in Tiel werken, en was verbaasd dat 'burgerparticipatie' hier nauwelijks leek te bestaan. Na zo'n 15 jaar van uitprobeersels zoals Stadspanels (waar ik zelf als inwoner bij één ervan deel van uitmaakte), en de Tiel Oost Methode, en de huidige Spiegelgroep, ligt er nu een Tiels gemeentelijk conceptstuk 'Tielse Kompas voor samenspel' waarbij 'burgerparticipatie' in het uitvoeringskader van de nieuwe Omgevingswet (vanaf 1 januari 2021) een belangrijk onderdeel van moet worden. Het is nog maar papier, maar het stemt mij als burger en als raadslid vooralsnog hoopvol. En mijn oud-collega 'de workshopleider', die verdient er zijn brood mee.

Vic Latumahina

Fractievoorzitter Kleurrijk Tiel

Fotoclub De Postieven start weer

TIEL Op dinsdag 10 september om 20.00 uur komen de leden van fotoclub de Positieven weer bij elkaar in het gebouw van FlexTiel aan de Gasthuislingelaan 33 te Tiel. Op het programma staat de bespreking van de foto's van de afgelopen periode. Zowel afdrukken op papier als projectie van de files. Belangstellenden zijn van harte welkom. Info: www.fcpositieven.nl/ en Facebook.