Gebod

De winkeliers van Shoeby en Only for Men in Geldermalsen zijn nog steeds in afwachting van hun straf. Zij zijn geverbaliseerd omdat zij hun vaste klanten onlangs op zondag hebben binnengelaten. Ik heb er sindsdien niets meer van vernomen, maar ben wel razend benieuwd hoe dit afloopt. Hoe erg is het als je de zondag, de rustdag, wettelijk ontheiligd? In mijn jeugd kwam ik die ontheiliging ook al tegen. Ik ging naar de catechisatie, zeg maar de bijbelles. De opgeschoten jongens noemden dat wekelijkse uurtje "de kattebak". Waarom weet ik niet. Misschien klonk dat woord wat simpeler dan het ingewikkelde begrip "catechisatie". Onze voornaamste drijfveer om daar naar toe te gaan was niet onze zucht naar die lessen, maar eerder ons verlangen om na afloop in de fietsenstalling heimelijk met de vrouwelijke catechisanten te vrijen. Nou ja, vrijen, het bleef bij een paar kusjes. Onze onderwijzer, een onderling die wij "meester Schapie" noemden vanwege zijn wollige bos grijs haar, maakte ons wegwijs in de wereld van de spreuken en de teksten. Wij moesten rusten op de zevende dag, de sabbatdag, hield hij ons voor, ervan uitgaande dat de week op zondag begint. We telden het op de vingers na, dan was dus de zaterdag de rustdag en niet de zondag, ontdekten we. Hoe zit dat, meester Schapie? Hij werd dan rood van boosheid. Vragen stellen werd niet op prijs gesteld. Gebod is gebod, punt uit. Maar de twijfel bleef en eigenlijk zijn we er nog niet uit. Ik ook niet. In het zakbijbeltje, dat ik samen met een sinaasappel bij mijn afscheid als catechisant van de kerk ten geschenke kreeg, kon ik het woord zondag nergens vinden. Volgens mij staat het er helemaal niet in. Daar gaat het enkel over de sabbat, net als in de tien geboden. En die zondag, die geheiligd moet worden, dan? Waar komt die vandaan? Het schijnt een uitvinding te zijn van de Romeinse keizer Constantijn de Grote, zo'n 2000 jaar geleden. Zit de kerk dan al eeuwenlang fout? Wie zal het zeggen. Ooit wisten de kerkvaders zeker dat de aarde uiteinden had en dus plat was. Je kon eraf vallen. Schepen konden eraf varen. Wie dat niet geloofde, riskeerde de brandstapel. De tijd heeft ons vaak ingehaald. In Geldermalsen voorlopig niet. Gebod is daar gebod, net als bij meester Schapie. Punt uit. Maar ik blijf twijfelen. Sabbatdag rustdag? Zondag rustdag? Als ik de gemeente was, zou ik de hele kwestie maar laten rusten.

Jan Beijer

(reageren: jbeijer@upcmail.nl)