• Buren 27-03-2014
    Installatie raad Buren, gemeente,
    iov Gemeente Buren.
    Foto Raphaël Drent, Tiel.

    Raphael Drent

Brandgevaarlijke vleesfabrieken

Een meerderheid van de Burense gemeenteraad wil niets doen tegen brandgevaarlijke vleesfabrieken. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van 19 september waar de brand in megastal de Knorhof werd besproken. Bij de dieronvriendelijke partijen VVD, PCG en Gemeentebelangen heeft nu ook de PvdA zich aangesloten. Nu ze mee mogen besturen zijn brandveilige stallen voor de PvdA opeens niet meer nodig.

Megastal de Knorhof in Erichem mag van deze partijen gewoon worden herbouwd. Dat eigenaar Straathof in Duitsland geen dieren meer mag houden vanwege stelselmatige overtreding van dierenwelzijnswetten is voor de meerderheid van de Burense raadsleden blijkbaar geen probleem.

Is in een gewone stal zonder vluchtdeuren en sprinklers de kans dat dieren een stalbrand overleven al klein, in een varkensflat (zoals de Knorhof) zijn dieren absoluut kansloos. Het is schandalig dat het in Nederland is toegestaan om dieren op meerdere verdiepingen te houden zonder voorwaarden te stellen aan de brandveiligheid van het gebouw.

De Partij voor de Dieren heeft in de gemeenteraad meermalen aandacht gevraagd voor deze gevaren. Helaas zonder resultaat. Dieronvriendelijke partijen hebben stelselmatig initiatieven van de Partij voor de Dieren om iets aan de brandveiligheid van stallen te doen, tegengewerkt. Ze mogen zich heel diep schamen, deze raadsleden, waarvoor een dierenleven blijkbaar geen enkele waarde heeft.

Natuurlijk is dit bij uitstek een onderwerp dat landelijk geregeld moet worden. De gemeente heeft hierin echter ook een eigen verantwoordelijkheid en kan wel degelijk iets doen al was het maar door voorlichting. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede brandpreventie en het beschermen van mens en dier en zou bijvoorbeeld het plaatsen van brandmelders kunnen stimuleren.

Joop de Jonge, Partij voor de Dieren