• Chris Hekman, informateur Buren

    Neeltje van Triest

Chris Hekman informateur Buren

MAURIK Oud raadslid en oud wethouder Chris Hekman is benoemd tot informateur in Buren. Hij gaat met alle partijen verkennende gesprekken voeren. Deze vinden plaats op maandag 26 maart gevolgd door dinsdag 27 maart en donderdag 29 maart na de raadsvergaderingen, waarin respectievelijk de oude raad afscheid neemt en de nieuwe raad wordt geïnstalleerd.

Tijdens de gespreksronden kunnen partijen onder andere aangeven welke punten zij belangrijk vinden en welke niet onderhandelbaar zijn. De informateur brengt verslag uit aan beoogd formateur Sander van Alfen over mogelijke coalities. De rol van de formateur is vervolgens om met de partijen tot een onderhandelingsakkoord te komen en een nieuw college te vormen.

Hekman: ,,Vorige week ben ik gevraagd door Sander en heb toen toegezegd mijn medewerking te verlenen. Toen ik gisteravond om half elf binnenstapte was ik stomverbaasd. Ik ben niet meer actief in de politiek en ook niet meer echt actief bij Gemeentebelangen, maar het wel en wee in Buren gaat me nog wel aan het hart. Dit ondanks het feit dat ik sinds twee weken geen inwoner meer ben. Met sommige raadsleden heb ik nog praktisch gewerkt.''

De benoemde informateur is in 1985 vanuit Twente in Beusichem komen wonen. Daarna is hij verhuisd naar Eck en Wiel. In 1977 werd hij politiek actief in Twente en eenmaal in Beusichem sloot hij zich aan bij de VVD van de gemeente Buren. Later vormde hij Gemeentebelangen Buren en nam zijn verantwoordelijkheid als raadslid en wethouder.

Hekman: ,,Na mijn vertrek ben ik de Burense politiek wel blijven volgen en weet wat er speelt. Ik wil graag een voorzet geven tot een goede coalitie en een goede samenwerking bevorderen. Ik hoop dat alle partijen serieus aan de gesprekken meedoen en dat zelfs de PvdA toch nog aanschuift. Als alles goed verloopt, breng ik zaterdag 31 maart een rapport uit met mijn bevindingen.''

Hekman weet uit eigen ervaring wat het is om over je eigen schaduw heen te stappen. Als raadslid stemde hij tegen de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Maurik. Later werd hem als wethouder gevraagd om de eerste paal van datzelfde gemeentehuis te slaan.