• Taetske Grendelman

Bibliotheek wordt niet best bezocht

MAURIK Karmac Bibliotheek in Lienden met servicepunten in Beusichem, Buren en Maurik kent niet veel leden. In Lienden is de bibliotheek gevestigd in het Kulturhus, in Beusichem in het Zoetzand, in Buren in Oranjehof en in Maurik in De Valentijn. Daar kunnen de leden op regelmatige tijden boeken reserveren, lenen en terugbrengen.

door Neeltje van Triest

In het vierde kwartaal van vorig jaar telde de bibliotheek in Lienden 695 leden die samen 6424 boeken leenden. In de bibliotheek zijn exact 9532 boeken voorhanden. Het servicepunt in Buren kende in die periode 7 leden die samen 92 boeken leenden. In Beusichem werden 9 leden geteld die 81 boeken kwamen halen en in Maurik zijn het 25 leden die 314 boeken lazen.

Karmac Bibliotheek ontvangt ieder jaar van de gemeente Buren zo'n honderdduizend euro om de bibliotheekvoorziening op peil te houden. Dat komt neer op zo'n 135 euro per lid. Begin juli loopt het contract met Karmac af en bekijkt de gemeenteraad of de huidige voorziening op deze wijze in stand wordt gehouden. Uitwijken naar bijvoorbeeld de Rivierenland Bibliotheek uit Tiel is geen optie. Die is veel duurder.

De VVD pleit om na de verkiezingen de bibliotheekvoorziening in de scholen onder te brengen en in te zetten op de jeugd. Jolijn Zwart: ,,Dat is voor ons een potentiële oplossing. Daar zijn voorleesouders die boeken lenen en laaggeletterden lopen hier wellicht wat makkelijker binnen. Het CDA gaat voor minder bibliotheekwerk en meer leesstimulering aan laaggeletterden op een andere manier. . GB laat weten dat er meer geld nodig is voor leesachterstanden en wil minder aan de bibliotheek kwijt. D66 concludeert dat laaggeletterden niet naar de bieb gaan en dat hier nog een schakel tussen moet zitten. En dat het niet alleen om ouderen of kinderen gaat, maar dat de hele gemeenschap gebruik moet kunnen maken van de bibliotheek.

Wethouder Annie Benschop pleit ervoor om het al dan niet behouden van de bibliotheekvoorziening in de coalitievorming mee te nemen