• Ab Donker

Ruiming varkens voorspoedig verlopen

ERICHEM Afgelopen vrijdag zijn de laatste kadavers uit de afgebrande stallen van varkens van varkenshouderij Sebava -voorheen Knorhof- in Erichem opgeruimd. Het werk liep sneller dan verwacht. Met het verwijderen van de laatste kadavers is ook de vrees weg dat stank en vliegen de omgeving gaan terroriseren.

Deze en komende weken staan in het teken van het afvoeren van het puin en andere materialen en het asbestvrij maken van de directe omgeving van de varkenshouderij. Het transport en de overlast die dit met zich meebrengt, zal daarom nog wel even aanhouden. Eventuele stankoverlast kan komen van nog aanwezige mest en brijvoer in silo's. Met de eigenaar is afgesproken dat hij dit ook zo snel mogelijk op juiste wijze afhandelt.

De brand op de grote varkensboerderij, die op 27 juli ontstond, was voor velen een schok. In eerste instantie waren het de rookwolken die tot ver in de omgeving waargenomen werden. Daarna de dood van 20.000 varkens, de hectiek van de eerste dagen en vervolgens de vrees voor stank, vliegen en ander ongemak. Nu zijn de dode varkens weg, vorderen de opruimwerkzaamheden gestaag en buigt de politiek zich van gemeenteraad tot en met de Tweede Kamer over de toekomst van Erichem. Sebava houdt de gemoederen nog wel even bezig.