• Ouders en leidsters Heisa Hop

    Sonja de Man

Diploma behaald.

13-09-2017, 19:00 | Lezersnieuws | Attie van Hal

Onder leiding van Medical Life Support uit Kesteren hebben ouders en leidsters van peuterspeelgroep Heisa Hop uit Lienden in twee avonden het diploma eerste hulp bij werken met kinderen behaald.

Naar aanleiding van de ouderavond EHBO bij kinderen was er zo veel animo bij ouders om de cursus te volgen dat die niet in twee avonden gegeven kon worden maar dat de groep gesplitst moest worden. Wel 30 ouders hadden zich hiervoor opgegeven.

Nu waren de eerste 15 ouders aan de beurt om het diploma te halen, de volgende twee dinsdagavonden zijn de andere ouders aan de beurt.

In deze opleiding Eerste Hulp bij werken met kinderen leren cursisten welke eerste hulp zij aan kinderen kunnen geven rekening houdend met kenmerken die leeftijdsspecifiek zijn.

In situaties waar gewerkt wordt met kinderen zoals speelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties is het belangrijk dat er bij een ongeval of incident geen paniek ontstaat bij kinderen. Maar ook (gast)ouders, familieleden en beroepsgroepen, zoals politie- en brandweerfunctionarissen kunnen hun voordeel doen met de cursus.